Hallituksen kokous 09/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. HALLITUKSEN KOKOUS 9/2005 -PÖYTÄKIRJA

Aika: ma 18.4.2005 klo 17.00

Paikka: Kuppala

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Annina Rouvinen, Riikka Närhi, Joonas Rahkola, Andrei Parisi, Asko Autelo, Turkka Huhtala, Lauri Mustonen, Pekka Metsola, Ilari Valjus, Lassi Kostamo, Reetta Salo (kohdasta 4 eteenpäin)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja asvasi kokouksen klo 17.10

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseski
 • Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Otto ja Reetta

4. Postit

 • Ei posteja

5. Talous

 • Korvattiin Reetta Salolle sitsikulut
 • Korvattiin Salla Laaksoselle sitsikulut
 • Korvattiin Minna Saariselle sitsikulut

6. Opintoasiat

 • Reetta on suunnitellu, että kurssien palautejärjestelmä muutettaisiin sähköiseen muotoon
 • Laitoksen tutkintorakenneinfo oli 15.4 ja paikalla oli kokonaiset 5 kuuntelijaa
 • Puhuttiin laitoksella mahdollisesti tapahtuvasta muutoksesta, että syventävät kurssit muutettaisiin yhteisiksi Kauppakorkean kanssa

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Avoimet kartat -valokuvanäyttely on 27.4
 • Kapitaaliin on saatu melko hyvin mainoksia

8. Urheilu

 • Kannun fudisturnaus 29.5. klo 13-17 Saharassa

9. Menneiden tapahtumien pyykkäystä

 • Turku tuli ja meni. Puhuttiin mahdollisista tulevista yhteistyökuvioista
 • Menneet sitsit oli osallistujien mielestä hyvä tapahtuma ja mietittiin onko enää parempaan mahdollista päästä. Taloudellinenkin puoli on kondiksessa.

10. Tulevat tapahtumat

 • Fiilisteltiin jo vappua ja mietittiin että mitäs tehtäis
 • SYL:n tapahtuma finlandiatalolla 28.4.

11. Muut asiat

 • Otto kävi menneessä alumnimiittarissa ja kertoili vähän mitä oli siellä tapahtunut
 • Joonas kertoi Moskovan järjestelyistä ja pyysi muutamaa ihmistä avukseen järjestelyihin
 • Fuksimökkeily on mietinnässä ja varaus aiotaan tehdä mitä pikimmin kunhan tutorit ensin pitävät ensimmäisen kokouksensa
 • Kannun tuparit on ensi lauantaina ennnen tedareita Dommalla
 • Merkkimarkkinat 27.4. Sovittiin myyntivuorot
 • Pykäläsitsit 28.4.
 • Näyttely Klixillä 2.5.->
 • Kokoukseen kutsutut tutorit esittäytyivät ja asettuivat ryhmäkuvaan

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous on 3.5 klo 18
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Hallituksen kokous 08/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. HALLITUKSEN KOKOUS 8/05

Aika: ma 4.4.2005 klo 18.00

Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokoushuone, U35

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi (kohtaan 10 asti), Reetta Salo, Riikka Närhi, Andrei Parisi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Outi Helenius, Lauri Mustonen, Joonas Rahkola (kohdasta 4 eteenpäin), Markku Tuominen (kohdasta 7 eteenpäin), Faiz Alsuhail (kohdasta 10 eteenpäin)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
 • Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Otto ja Reetta

4. Postit

 • Saapunut Yliopistopainon lasku,
 • Lasku Ylioppilaslehden järjestöpalstatuen ylittävistä palstamillimetreistä
 • Kutsu Taloustieteellisen seuran vuosikokoukseen
 • Kesäyliopiston opinto-opas.

5. Talous

 • Maksettu Kapitaalin lasku
 • Maksettu lasku Ylioppilaslehden järjestöpalstatuen ylittävistä palstamilleistä

6. Opintoasiat

 • Keskusteltiin laitoksen taholta tulleesta ehdotuksesta, että osa aineopinnoista ja syventävistä kursseista muutettaisiin luennoitaviksi kokonaan englanniksi
 • Laitoksen tutkintorakenneuudistusta koskeva infotilaisuus pidetään 15.4. Puhujana opiskelijoiden puolelta on Reetta.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Ei käsiteltäviä asioita

8. Urheilu

 • Ei käsiteltäviä asioita

9. Tulevat tapahtumat

 • Suuniteltiin T-Klubin vierailua
 • Jaettiin sitsien lipunmyyntivuorot ja puhuttiin muutenkin tulevista sitseistä ja niiden järjestelyistä
 • Oltiin sitä mieltä, että jotain yhteistä järjestetään vielä laitoksen kanssa ennen kesää

10. Muut asiat

 • Andrei ja Otto menevät edustamaan KTTO:ta Kannun muutossa
 • Päätettiin kutsua ensi syksyn tutorit seuraavaan kokoukseen

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous on 18.4 klo 18:00
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:41

Hallituksen kokous 07/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. HALLITUKSEN KOKOUS 7/2005.

Aika: ke 16.3.2005 klo 18.

Paikka: Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuone, U35.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Leni Järvenpää, Turkka Huhtala, Andrei Parisi, Lauri Mustonen, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Reetta Salo (kohdasta 4 eteenpäin), Jussi Lantto (kohdasta 4 eteenpäin), Markku Tuominen (kohdasta 4 eteenpäin), Joonas Rahkola (kohdasta 9 eteenpäin).

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Lauri Mustonen.

4. Postit

 • Postia HYY:ltä ja kirje A. Ollilalle.

5. Talous

 • Kaikki Kansallisteatteriin menijät ovat maksaneet lippunsa.
 • Päätettiin korvattiin Jussi Lantolle VOO:n vuosijuhlalahja
 • Päätettiin korvata Turkka Huhtalalle Kapitaalin valokuva- ja postituskulut
 • Päätettiin korvata Riikka Närhelle Kansallisteatteriliput.

6. Opintoasiat

 • Ensi syksyn tutorien hakuaika on umpeutunut ja hakijoita on juuri vaadittava määrä.
 • Puhuttiin yleisesti tutkintorakenneuudistuksesta.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Ensi maanantaina uuden Kapitaalin suunnittelukokous. Seuraavan numeron olisi tarkoitus olla ulkona ennen vappua.
 • Kaikki liput myytiin “Ne kahdeksan valittua” näytelmään, joka on siis 30.3.

8. Urheilu

 • Jussi on ilmoittanut KTTOn ulkofutissarjassa kilpailusarjaan.

9. Vuosijuhlat

 • Puhuttiin ensi syksyn vuosijuhlista ja eri juhlapaikkavaihtoehdoista.

10. Tulevat tapahtumat

 • Median ja KTTOn sitsien tiimoilta on luvassa suunnittelukokous lähiaikoina.
 • Mietittiin KTTOn tedareita ja todettiin, että bändi olisi hyvä. Heliin on oltu yhteydessä.

11. Muut asiat

 • Puhuttiin ensi syksyn fuksimökkeilystä. Eri vaihtoehtoja on heitetty ilmaan, mutta mitään päätöstä ei olla vielä tehty.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous on ma 4.4. klo 18.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Hallituksen kokous 06/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. HALLITUKSEN KOKOUS 6/2005

Aika: ma 28.2.2005 klo 17.00

Paikka: Kannu, Uusi ylioppilastalo

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Riikka Närhi, Lauri Mustonen, Andrei Parisi, Joonas Rahkola, Leni Järvenpää, Markku Tuominen, Reetta Salo (kohdasta 6 eteenpäin), Turkka Huhtala (kohdasta 7 eteenpäin)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Riikka Närhi.

4. Postit

 • Ei posteja

5. Talous

 • Noin puolet on maksanut pikkujouluristeilyn maksut.

6. Opintoasiat

 • Reetta oli tutkoryhmän kokouksessa tuuraamassa Anna Ollilaa ja selvitti muulle hallitukselle mistä siellä puhuttiin tai ei puhuttu.
 • 1.3 on Hakkolan tapaaminen

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • KTTO menee katsomaan kaupunginteatteriin “Ne kahdeksan valittua” 30.3. Liput on ensisijaisesti tarkoitettu KTTOlaisille.
 • Mietittiin että olisiko paikallaan kannustaa ihmisiä saapumaan excuihin joihin he ovat myös ilmoittautuneet asettamalla jonkinlainen ensaavumuttailmoittaudun -kiintiö.

8. Urheilu

 • Keskusteltiin yleisesti että olisiko paikallaan asettaa joku sanktio eri sarjoille niin että se kannustaisi eri järjestöjä saapumaan otteluihin.

9. Tulevat tapahtumat

 • Tiedettä ja viiniä: Laitos hoitaa puhujat. Tuukka juttelee Kultin kanssa 1.3 tapahtumasta.

10. Muut asiat

 • Turun T-Klubi saapuu vierailulle 8.4. Odotettavissa on jotain 20 Åbolaista.
 • Media sydän KTTO sitsit on 14.5
 • Nordean yhteydenotosta oltiin erittäin ilahtuneita ja viesti laitetaan mitä pikimmiten eteenpäin listalle.

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuuraava kokous on 16.3 klo 18 Uuden Valtio salissa.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.51.

Hallituksen kokous 05/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. HALLITUKSEN KOKOUS 5/2005

Aika: ke 16.2.2005

Paikka: Valtiotieteelisen tiedekunnan kokoushuone, U37.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Joonas Rahkola, Leni Järvenpää, Jussi Lantto, Riikka Närhi, Outi Helenius, Andrei Parisi, Reetta Salo, Lauri Mustonen, Matti Paavonen, Jussi Ellisaari (kohtaan 8 asti) .

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Joonas Rahkola.
 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Postit

 • Espoon kaupunginteatterin kevätkauden ohjelmisto.
 • Postikortti Goomilta.
 • Kutsu yliopiston 365-vuotisjuhlaan. “Toivomme, että järjestönne osallistuu Alma Materimme juhlavuoden viettoon sopivaksi katsomallanne tavalla.”
 • Kutsu Artikla Ry:ltä Poronkusema-bileisiin Rovaniemelle.
 • Nooa-Pankin mainos

5. Talous

 • Maksettu pikkujouluristeily. Otto ottaa kuitin mukaan satamaan – ilman sitä ei pääse laivaan!

6. Opintoasiat

 • 17.2 tiedekunnan tiedotustilaisuus.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Kaikki Riikan varaamat liput speksiin 4.3. on myyty.

8.Laitosjohtoryhmän kuulumisia

 • Jussi Ellisaari esitteli laitosjohtoryhmän toimenkuvaa ja vastasi hallituslaisten esittämiin kysymyksiin.
 • Hallitus tekee kannaoton KA1 kurssin kohtaloon ja toimittaa sen laitosjohtoryhmän seuraavaan kokoukseen.

9. Urheilu

 • Ei käsiteltäviä urheiluasioita.

10. Tulevat tapahtumat

 • Tiedettä ja viiniä tapahtuma on siis 10.3. Puhuttiin yleisesti sen järjestelyistä.
 • Keskusteltiin myös risteilyn tilanteesta.

11. Muut asiat

 • Myös Polho, Taso ja Kontakti ovat lähdössä ensi syksynä Moskovaan. Mahdollinen yhteistyö asian tiimoilta on mietinnässä.
 • Excu SAKhon on näin alustavasti 28.4.
 • Suunnitelma valtsikan uudesta laulukirjasta on haudattu.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous on maanataina 28.2. klo 17.00 Kannussa, Uudella ylioppilastalolla.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

Hallituksen kokous 04/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY.HALLITUKSEN KOKOUS 4/2005

Aika: to 10.2.2005 klo 13.30 Paikka: Arkku, Economicum, Arkadiankatu 7

Läsnäolijat: Markku Tuominen, Matti Paavonen, Otto Kässi, Tuukka Lehtiniemi, Joonas Rahkola, Outi Helenius, Turkka Huhtala, Riikka Närhi, Leni Järvenpää (kohdasta 5 eteenpäin), Lauri Mustonen, Reetta Salo, Andrei Parisi, Jussi Lantto, Elli-koira (ajoittain)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.43

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Leni Järvenpää
 • Sihteeriksi valittiin varasihteeri Jussi Lantto

4. Postit

 • Saapunut kutsu VOO:n vuosijuhliin ja järjestökirje HYY:ltä

5. Talous

 • Hallituksen jäsenten HVK maksut KTTO:lle

6. Opintoasiat

 • Fuksitoimikunta: Riikka konsultoi kokouksesta
 • Abi-info 8.2: KTTO:n vuoro ensimmäisenä, meni hyvin, puhetta siteerattiin

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Kapitaali tekeillä
 • Mahdollisesti katsomaan Teini-näyttelyä (nimi ?)

8. Urheilu

 • KTTO ampumaan 23.2 klo 18.00 alkaen

9. Tulevat tapahtumat

 • Risteily 2.3-3.3. tullee täyteen, KaLu:laisia mukaan
 • Tiedettä ja viiniä -tapahtuma järjestetään 10.3. klo 16 alkaen Mannerheim-salissa.
 • Vieraat Turusta: tilanne auki
 • HVK:n biisit: suunnitellaan etkoilla Oton luona

10. Muut asiat

 • Haalarimerkkejä ja laulukirjoja on molempia jäljellä runsaasti. Laulukirjat menossa vanhaksi, myydään alennuksella pois.
 • Toiminta-avustushakemus, DL 25.2. klo 16
 • Kotisivujen päivityksessä käytettävä samaa formaattia. Masa ohjeistaa.
 • Yritetään järjestää SAK-excu, SP-excu itsenäisesti maaliskuussa: ei KaLu:n kanssa 17.2

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • 16.2 klo 16.30 Kliksillä
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.37

Hallituksen kokous 03/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY.
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2005

Aika: ma 31.1.2005 klo 16.30
Paikka: Kuppalan kokous-, viihde- ja monitoimikeskus, Snellmaninkatu 14B.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Joonas Rahkola, Leni Järvenpää, Jussi Lantto, Riikka Närhi, Outi Helenius, Markku Tuominen, Andrei Parisi, Reetta Salo, Lauri Mustonen (kohdasta 6 eteenpäin), Turkka Huhtala (kohdasta 9 eteenpäin), Matti Paavonen (kohtaan 9 asti).

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Joonas Rahkola.
 • Pienin lisäyksin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Postit

 • Saapunut kutsu Politicuksen Runebergssitseille ja kirje Yliopistopainosta Maiju Haravalle.

5. Talous

 • Korvattiin Anniina Rouviselle pikkujoulujen kuluja.
 • Korvattiin Turkka Huhtalalle Kapitaalin valokuvat ja filmi.
 • Korvattiin Matti Paavoselle hallituksenvaihtobileiden kuluja.

6. Opintoasiat

 • Päätettiin, että Reetta ja Tuukka pitävät Abi-infon laskiaistiistaina. Puhuttiin yhdessä mistä asioista olisi hyvä kertoa jne.
 • Reetta kertoi mitä Hakkola oli kertonut opintosihteereille tutkintorakenteen uudistuksesta. Tiedekunta järjestää asian tiimoilta info-tilaisuuden helmikuun puolessa välissä.
 • Tutorivalinnat ensi syksylle ovat pian ajankohtaisia. Pohdittiin olisiko olemassa jotain järkevää tapaa hallituksen puolelta hoitaa asiaa.
 • Riikka menee 1.2 järjestettävään fuksitoimikunnan tapaamiseen.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Liput on myyty loppuun Suomen Hevonen -näytökseen. Riikka ja Otto hakevat liput.
 • Ideoitiin joitain mahdollisia tulevia tapahtumia. Peli- ja leffailta sekä esim. hiihdon MM kisastudio olivat tällaisia.

8. Urheilu

 • Jussi oli selvittänyt mahdollista ampumarata vierailua.

9. Tulevat tapahtumat

 • Puhuttiin tiistain (1.2) laitoskahveista. Reetta, Make ja Tuukka tulevat etukäteen.
 • Make ottaa yhteyttä T-klubiin ja kyselee tarkemmin heidän Helsingin vierailustaan. Yleisesti oltiin innostuneita järjestämään jotain ohjelmaa turkulaisille.
 • Pikkujouluristeilylle on ilmoittaunut jonkin verran porukkaa, mutta vapaita paikkoja on vielä jäljellä.
 • Puhuttiin yleiseti tulevasta HVK:sta ja mietittiin millä kappaleella tai kappaleilla KTTOn hallitus osallistuu kannuviisuihin.
 • Otto ja Jussi menevät myyjiksi merkkimarkkinoille (2.2).
 • Joonas on suunnitellut excuja Suomen Pankkiin ja SAK:hon.
 • Sovittiin, että Matti neuvoo hallituksen jäseniä nettisivujen päivityksessä ja ettei päivittäminen jäisi tulevaisuudessa vain Matin harteille.

10. Muut asiat

 • Tuukka pyysi saada tilaisuuksien osallistujamäärätiedot itsellee.
 • Puhuttiin alumnitoiminnasta ja Otto kertoi viimekertaisesta tilaisuudesta. Puheenjohtaja toivoi, että kaikki hallituslaiset ottaisivat alumnitoiminnasta selvää ja, että asiaa alettaisiin kehittämään.
 • Tuukka muistutti toimintasuunnitelman aikarajan lähestymisestä ja pyysi, että hallituslaiset miettisivät mitä aikovat järjestää kuluvan vuoden aikana.
 • KaLu on ottanut yhteyttä ja toivonut jotain yhteistä toimintaa. Tähän suhtauduttiin myönteisesti ja asia on mietinnässä.

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous on torstaina 10.2 klo 13.30 Arkussa, Economicumilla.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Hallituksen kokous 02/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2005

Aika: pe 21.1.2005
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokoustila, Unioninkatu 35.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Turkka Huhtala, Joonas Rahkola, Otto Kässi, Jussi Lantto, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Andrei Parisi, Lauri Mustonen, Reetta Salo (kohdasta 6 eteenpäin).

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Paavonen ja Otto Kässi.

4. Posti

 • Tiliotteen kopioita Nooalta.
 • Lasku yliopistopainolta.
 • KAS taidetta -lehti.
 • Ateneum-salin kevään ohjelmisto.
 • Zodiakin (uuden tanssin keskus) kevään ohjelmisto.

5. Talous

 • Lasku yliopistopainolta.

6. Opintoasiat

 • Reetta on suunnitellut keräävänsä palautetta ainakin seuraavilta kursseilta KA4 ja KA7.
 • Reetta on myös ideoinut muutamia tapahtumia joita voitaisiin järjestää. Muun muassa Gradu info ja ekonomistien työelämä info ovat suunnitelmissa.
 • Ensi maanantaina (24.1.) Reetta kokoustaa muiden valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen opintosihteerien kanssa.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Turkka on selvittänyt mahdollisia sponsoreita Kapitaaliin.
 • Riikka aikoo hankkia lippuja Kom-teatterin Suomen hevonen esitykseen.
 • 25.1 vierailu elokuva-arkistoon.

8. Urheilu

 • Jussi selvittää ampumarata -vierailun mahdollisuutta.
 • Puhuttiin myös erilaisista mahdollisista tapahtumista kuten Megazone vierailusta.
 • Jussi esitteli uudet pelipaidat.

9. Kotisivut

 • Matti on luonut KTTOlle uudet kotisivut, jotka aiotaan virallistaa mahdollisimman pian.
 • Puhuttiin vanhojen sivujen kohtalosta. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että uusilta sivuilta olisi linkki vanhoille, mutta muuten vanhat jäisivät historiaan. Vanhaa sivustoa ei päivitettäisi uusien ilmestymisen jälkeen.
 • Matti ottaa yhteyttä ATK-guru V.P. Heinoon käytännön asioiden järjestelyissä.
 • Sovittiin, että Turkka hoitaa Oton kanssa vanhojen tenttien skannaamisen uusille nettisivuille.
 • Andrei tekee sivuille kv-opiskelijoita ajatellen englanninkielistä materiaalia.

10. Vieraat St. Olaf’s Collegesta

 • KTTO järjestää vieraille illanviettoa Kuppalassa 28.1.
 • Tuukka ottaa yhteyttä opiskelijaryhmän matkanjärjestäjään ja sopii tarkemmin vierailuun liittyvistä yksityiskohdista.
 • Matti ja Andrei ovat valmistelleet esityksen johon kuuluu kuvamateriaalia.
 • Otto ja Tuukka hoitavat videotykin ja kankaan noudon nuorisoasiainkeskuksesta.
 • Riikka hoitaa tilaisuuden tiedottamisesta.

11. Muut asiat ja tulevat tapahtumat

 • Laitoskahvit ovat 1.2. klo 14 Economicumilla. Reetta hoitaa leipomisen.
 • Klaus Kultin ehdotukseen Tiedettä ja viiniä -tilaisuudesta suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Reetta lähettää sähköpostia laitoksen edustajalle. Sovittiin, että laitoskahveilla nostetaan asia esille.
 • Pikkujouluristeilyn ajankohdaksi päätettiin 2.3. ja laivaksi Romantika. Lauri lupautui hoitamaan asiaa.
 • KTTOn tedarivuoro on 21.5. yhdessä Statuksen kanssa. Pj-kokouksessa oli myös sovittu, että KTTO auttaa seuraavien kannunkaatajaisten järjestelyissä.
 • Median ja KTTOn yhteiset sitsit ovat 14.4. Alina-salissa.
 • Merkkimarkkinat ovat 2. helmikuuta 12-14 välisenä aikana.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous pidetään Kuppalassa 31.1 klo 16:30.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:58.

Hallituksen kokous 01/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2005

Aika: ma 10.1.2005
Paikka: Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuone

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Turkka Huhtala, Joonas Rahkola, Otto Kässi, Jussi Lantto, Reetta Salo, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Andrei Parisi, Lauri Mustonen ja Anssi Kohonen. (Osa-aikaisesti Henna Laasonen.)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19.
 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuukka Lehtiniemi, sihteeriksi Leni Järvenpää ja pötäkirjan tarkistajiksi Reetta Salo ja Otto Kässi.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen jäsenille ja varajäsenille valittiin vastuualueet. Tehtävänjako muodostui seuraavaksi:

Puheenjohtaja: Tuukka Lehtiniemi

Taloudenhoitaja, vpj: Otto Kässi

Sihteeri, projektivastaava: Leni Järvenpää
Opintosihteeri: Reetta Salo
Tiedotusvastaava, 2. opintosihteeri: Outi Helenius
Excuvastaava: Joonas Rahkola
Yrityssuhdevastaava: Lauri Mustonen
Urheiluvastaava, varasihteeri: Jussi Lantto
Kulttuurivastaava: Riikka Närhi
Virkistysvastaava: Matti Paavonen
KV-vastaava: Andrei Parisi
Suhdevastaava: Markku Tuominen

Kapitaalin päätoimittaja (kevät): Turkka Huhtala
Kapitaalin päätoimittaja (syksy): Anssi Kohonen

4. Posti

 • Yliopiston kehittämislaitokselta saatu tukemispäätös vuoden 2005 ulkomaan- opintomatkalle
 • Taloustieteellisen seuran kutsu kansantaloustieteenpäiville (3.-4.2) Maarianhaminaan
 • Sovittiin, että Reetta Salo ja Otto Kässi hoitavat jatkossa postin haun

5. Tilinäyttöoikeuksien päivittäminen ja talous

 • Muutetaan Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin käyttöoikeus Anu Komoselta ja Tuukka Lehtiniemeltä, järjestön hallituksen vuoden 2005 puheenjohtajalle Tuukka Lehtiniemelle ja taloudenhoitaja Otto Kässille. Järjestön pankkikortin haltijaksi nimetään Otto Kässi. Järjestön internet-pankkiyhteyden haltijaksi nimetään myös Otto Kässi.

6. Järjestön nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

 • Siirretään järjestön nimenkirjoitusoikeus Anu Komoselta, Mikko Forssilta, Tuukka Lehtiniemeltä, Sanna Kurroselta ja Outi Heleniukselta Tuukka Lehtiniemelle, Otto Kässille, Leni Järvenpäälle ja Reetta Salolle.
 • Maksetaan 10 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksesta.

7. Hallituksen esittely ja tiedotus

 • Outi Helenius tekee uudesta hallituksesta esittelypaperin ja huolehtii sen jakelusta.
 • Tuukka Lehtiniemi sopii laitoksen kanssa lähiaikoina järjestettävien laitoskahvien ajankohdasta.
 • Hallituksen jäsenet kirjoittavat itsestään jutut julkaistaviksi seuraavaan Kapitaaliin ja KTTO:n internetsivuille. Turkka Huhtala ottaa uudesta hallituksesta kuvan.
 • Puhuttiin hallituksen sähköpostilistan päivittämisestä. Todettiin, että hallituksen sähköpostilistan ja kotisivujen päivitysoikeudet siirtyvät ensisijaisesti Outi Heleniukselle.

8. Vuosikokous

 • kokous pidetään 16.2.05 klo 18 Klixillä (U35)
 • Joonas Rahkola konsultoi Outi Heleniusta kokouksen tiedottamisesta.

9. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Turkka Huhtala ja Anssi Kohonen ovat keskustelleet Kapitaalin päätoimittajuuden jakamisesta ja on varmistunut, että Turkka toimii päätoimittajana kevään ja Anssi ensi syksyn
 • Turkka on jo aloittanut seuraavan numeron tekemistä. Sen aiheena on Työ ja vuoden 2005 ensimmäinen numero valmistuu helmikuun loppuun mennessä.

10. Opintoasiat

 • Reetta Salo on kokoontunut Outi Heleniuksen ja Inka Mattilan kanssa ja he ovat yhdessä miettineet menneitä ja luoneet uusia suuntaviivoja

11. Muut esille tulleet asiat

 • Hallituksenvaihtobileet ovat 23.1 Sipoossa. Tuukka laittaa postia.
 • St. Olaf’s Collegesta tuleva opiskelijaryhmä:
  Professori Mikkola on lupautunut puhumaan vierailijoille perjantaina 28.1 klo 16. Todettiin, että olisi hyvä jos hallituksesta olisi edustaja paikalla. Sovittiin myös, että 28.1 järjestetään vierailijoille illanviettoa Kuppalassa jossa on luvassa muun muassa Matti Paavosen ja Andrei Parisin pienoisesitelmä Kuppalasta ja sen historiasta ja tietysti uuden hallituksen taatusti taattua ja laatutietoista seuraa.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

 • Seuraava kokous pidetään 21.1 klo 9 Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuoneessa.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Vuosikokous 2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. Järjestön sääntömääräinen vuosikokous 2005

Aika: 16.2.2005 klo 18

Paikka: Metsätalo, Sali 13

Läsnäolijat: Markku Tuominen, Tuukka Lehtiniemi, Joonas Rahkola, Reetta Salo, Jussi Lantto, Mai Peltonen, Anu Komonen, Leni Järvenpää, Otto Kässi, Matti Paavonen, Maiju Harava, Outi Helenius, Riikka Närhi, Andrei Parisi, Lauri Mustonen.

1. Kokouksen avaus

 • KTTOn puheenjohtaja Tuukka Lehtiniemi avasi kokouksen klo 18.09.

2. Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen ja sihteeriksi Leni Järvenpää.
 • Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Reetta Salo ja Joonas Rahkola.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 • Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vahvistetaan järjestön edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

 • Vahvistettiin vaalikokouksen pöytäkirja.

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004

 • Anu Komonen esitti toimintakertomuksen ja Tuukka Lehtiniemi tilinpäätöksen vuodelta 2004.

7. Esitetään tilintarkastuslausunto

 • Mai Peltonen esitti tilintarkastuslausunnon.

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2004 hallitukselle.

 • Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2004 hallitukselle.

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2005

 • Tuukka Lehtiniemi esitti toimintasuunnitelman ja Otto Kässi talousarvion vuodelle 2005.

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

 • Vahvistettiin talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma.

11. Muut esille tulevat asiat

 • Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.28.