Joukkoliikenteen lakko asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan tenttiviikolla

Keskiviikkona 1.3. alkava bussiliikenteen lakko pysäyttää pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteen lähes kokonaan. Lakosta annettujen tietojen ja median perusteella alkavan lakon aikana metro-, ratikka- ja raitioliikenne liikennöi normaalisti, mutta myös raideliikenteeseen on annettu lakkovaroitus 6.3. alkaen.

Opiskelijoiden tenttiviikko ajoittuu lakon kanssa päällekkäiseen ajankohtaan. Lakkojen toteutuessa uutisen mukaisessa laajuudessa monen opiskelijan mahdollisuus osallistua tenttiin paikan päällä muuttuu vaikeaksi tai liki mahdottomaksi. Kaikki opiskelijat eivät asu kampuksen vieressä tai heillä ei ole mahdollisuutta autokyytiin, joten lakko pakottaisi monet jättämään tentin väliin. Tämä asettaisi opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tulisi tentit järjestää mahdollisuuksien mukaan etänä. Tämä antaisi kaikille opiskelijoille yhdenvertaisen mahdollisuuden suorittaa opintojaksoja tasaisesti. Tentin siirtyminen eteenpäin voi aiheuttaa osalle opiskelijoista huomattavia vaikeuksia esimerkiksi tutkinnon suorittamisessa tai opintojen edistämisessä tavoitetahdissa. Tämän seurauksena osalla opiskelijoista suoritus voi pahimmillaan keskeytyä. Tenttien siirtyminen seuraavaan periodiin voi lisätä opintojen kuormittavuutta, kun ne ajoittuvat samalle ajalle uuden periodin tehtävien ja aikataulujen kanssa.

Edeltävien vuosien pandemia-ajan tuomat kokemukset etätenttien järjestämisestä mahdollistavat molemminpuolisen sujuvan siirtymän tähän toteutustapaan. Vähimmäinen keino opiskelijoiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on taata se, ettei rajallisia suorituskertoja kulu lakkopäiville osuvista tenttikerroista, mikäli etätentti ei tule kyseisen kurssin kohdalla kyseeseen.

KTTO ry toivoo tenttien järjestäjiltä ymmärrystä ja tukea opiskelijoiden tilanteeseen hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, joka vaikeuttaa monen arkea tavalla tai toisella.

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n hallitus Helsingissä 1.3.2023